ISRAELITISKA YNGLINGAFÖRENINGENS styrelse sammanträder två gånger per år för beslut om bidrag och stipendier. För att komma med i styrelsebehandlingen skall ansökningar ha inkommit till föreningen enligt följande:

Vårterminen - senast den 1 mars
Höstterminen - senast den 1 oktober

Föreningens internetbaserade ansökan bör helst användas. Den hittar du längst ner på denna sida. För att kunna fylla i den behöver du logga in. Om du inte är inloggad kommer du automatiskt till inloggningen när du klickar på länken. Även andra ansökningar behandlas dock. Skriver du en ansökan på annat sätt är det fördel om den innehåller den information som krävs i ansökningsblanketterna.

Studenter!
För att stipendieansökningar från studenter ska kunna behandlas skall ett gällande studieintyg i original bifogas. Om du väljer att skicka ansökan per e-post skall intyget skickas separat med vanlig post.

Föreningens medel är begränsade. Det är därför viktigt att du tydligt anger det särskilda ekonomiska behov du åberopar. Studenter i Sverige som har rätt till studiebidrag/lån beviljas normalt inte stipendium. Inte heller de som har rätt till studiebidrag/lån och som valt att studera utomlands trots att utbildningen finns i Sverige. Detta avser dock inte studier i judiska ämnen med syfte att berika judiskt liv i Sverige eller studier i Israel.

Gå till "mina ansökningar"